Dzisiaj napisze parę słów na temat pracy z celami SMART na kursie językowym.
 
Cel jest jak kompas, który naprowadza nas na właściwy kurs w naszej nauce. – musi być! Wiem, że wielu nauczycieli ma z tym problem i kwestionuje zasadność wyznaczania celów – ja nie! Zdecydowanie bardzo w nie wierzę – w klasie, w życiu, w szkole, w biznesie – wszędzie.
 
Jednakże, aby nasze cele były skuteczne i osiągalne, muszą być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone czasowo – dlatego pomyślcie o stosowaniu podejścia SMART.
 
Jak pracować z celami SMART na lekcji?
  1. Konkretne (Specific): Wybierz konkretny obszar, który chcesz poprawić w nauce języka. Na przykład: „Chcę poprawić umiejętności (swoje / uczniów) w rozmowie o pracę (job interview) „.
  2. Mierzalne (Measurable): Określamy wspólnie sposoby, w jaki będziesz mierzyć postępy w osiągnięciu celu. Może to być np. liczba przygotowanych pytań i odpowiedzi w trakcie takiej rozmów, które opanujesz, ilość czasów, które poprawnie użyjesz w tych odpowiedziach, liczba godzin tygodniowo poświęconych na przygotowanie tych materiałów.
  3. Osiągalne (Achievable): Upewniamy się, że cel jest realistyczny i osiągalny w określonym czasie. Zadając pytanie uczniowi: „Czy masz wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby osiągnąć ten cel? Kiedy dokładnie to zrobisz? Zaplanuj teraz”.
  4. Istotne (Relevant): Sprawdź, czy cel ma sens w kontekście długoterminowych planów ucznia i potrzeb związanych z jego nauką języka. Czy poprawa umiejętności w tym konkretnym obszarze przyczyni się do osiągnięcia celów? Czy to jest ważne dla ucznia? Cel musi byc Wasz wspólny a nie tylko Twój.
  5. Określony czasowo (Time-bound): Ustal termin wykonania celu. Na przykład: „Chcę poprawić te umiejętności do końca maja”.Wtedy na ostatniej lekcji w maju weryfikujecie je robiąc na przykład symulację rozmowy.
Kolejny przykład:
Cel: „Chcę poprawić swoje zrozumienie i stosowanie złożonych struktur gramatycznych w języku hiszpańskim.
 
  1. Konkretne (Specific): Zidentyfikuj konkretne obszary gramatyczne, na których uczeń chce się skupić, na przykład, zdania podrzędne, konstrukcje czasowe, tryb przypuszczający, itp.
  2. Mierzalne (Measurable): Zaproponuj, że codziennie będziesz dawać mu materiał na 15 minut nauk ii praktyki złożonych struktur gramatycznych. Mierz postęp poprzez zdolność do poprawnego stosowania tych struktur w zdaniach i tekstach.
  3. Osiągalne (Achievable): Upewnij się, że wybierasz materiały do nauki, które odpowiadają obecnemu poziomowi językowemu ucznia.
  4. Istotne (Relevant): Upewnij się, że ten cel jest celem zarówno Twoim jak i ważnym dla ucznia. To musi być przede wszystkim jego / jej cel – związane z Twoimi celami zawodowymi, podróżniczymi, czy może osobistymi ambicjami.
  5. Określony czasowo (Time-bound): Ustal, że osiągniecie ten cel w ciągu dwóch miesięcy. Na przykład: „Chcę poprawić swoje zrozumienie i stosowanie złożonych struktur gramatycznych w języku hiszpańskim do końca maja.”. Już wiesz, kiedy zweryfikujesz, czy cel został osiągnięty.
Praca z celami SMART może naprawdę pomóc Wam w efektywnym planowaniu i osiąganiu sukcesów w nauce języka uczniów. Definiujcie cele, działajcie konsekwentnie i świętujcie każdy krok w kierunku ich osiągnięcia!
 
A jeżeli podobają Ci się takie rady, zapoznaj się z moim e-poradnikiem „Metodyczne SOS Luizy”.