Month: styczeń 2024

 • Boisz się ciszy na lekcji?

  Strach nauczyciela przed ciszą na lekcji może wynikać z obawy, że brak aktywności uczniów oznacza brak zainteresowania lub niewłaściwe prowadzenie lekcji. Jednak cisza może być również ważnym elementem procesu uczenia się. Oto kilka sugestii, jak nauczyciel może zarządzać ciszą na lekcji:
  1.   1. Zrozumienie celu ciszy: Cisza może być momentem refleksji, przemyśleń lub rozwiązania problemów. Nauczyciel może podkreślić, że czasami cisza jest potrzebna do przetwarzania informacji, zrozumienia zagadnienia lub skoncentrowania się na zadaniu.
  2.   2. Planowanie przerw do myślenia: Włącz planowane przerwy do myślenia w trakcie lekcji. To okazja dla uczniów do zastanowienia się nad omawianym materiałem, zadawania pytań lub formułowania wniosków.
  3.   3. Zastosowanie pytań otwartych: Zadawanie pytań, które wymagają głębszych odpowiedzi, może skłonić uczniów do zastanowienia się i zastosowania własnych myśli. Pytania otwarte mogą również zachęcać do dyskusji, nawet jeśli wymagają chwili ciszy przed odpowiedzią.
  4.   4. Zastosowanie różnorodnych metod nauczania: Zróżnicowane metody nauczania, takie jak dyskusje, projekty, prezentacje, a także czas na indywidualną pracę, mogą pomóc w utrzymaniu zainteresowania uczniów bez konieczności ciągłego mówienia nauczyciela.
  5.   5. Różne style uczenia się: Akceptuj różnice w tempie uczenia się uczniów. Niektórzy uczniowie potrzebują więcej czasu, aby przetworzyć informacje, a cisza może być dla nich ważna.
  6.   6. Stworzenie bezpiecznej atmosfery: Utwórz atmosferę, w której uczniowie czują się swobodnie dzielić swoje myśli. Bezpieczne otoczenie zachęca uczniów do wyrażania swoich opinii nawet w ciszy.
  7.   7. Zbieranie opinii: Zapytaj uczniów o ich opinie na temat lekcji i korzystaj z ich opinii do dostosowywania metod nauczania. To może zwiększyć ich poczucie zaangażowania i aktywności na lekcji. Zapytaj ich także o ciszę!
  8.   8. Dopasowanie oczekiwań: Jasno komunikuj oczekiwania dotyczące udziału w lekcji, jednocześnie dając uczniom czas i przestrzeń do przemyśleń.
  Wprowadzenie tych strategii może pomóc nauczycielowi w zarządzaniu ciszą na lekcji, a jednocześnie zachęcić uczniów do bardziej aktywnego uczestnictwa.
 • Czy prosić uczniów o podnoszenie rąk?

  Decyzja o tym, czy prosić uczniów o podnoszenie rąk, zależy od wielu czynników, takich jak styl nauczania, wiek uczniów, rodzaj zajęć i cele edukacyjne. Oto kilka argumentów zarówno za, jak i przeciw tej praktyce:
  Za:
  1.   1. Porządek i kontrola: Prośba o podnoszenie rąk może pomóc w utrzymaniu porządku w klasie i ułatwić nauczycielowi kontrolę nad dyskusją lub lekcją.
  2.   2. Szacunek wobec nauczyciela: Ta praktyka może promować szacunek wobec nauczyciela, pokazując, że to nauczyciel decyduje, kto ma prawo wypowiedzieć się w danej chwili.
  3.   3. Równomierność uczestnictwa: Nauczyciel ma większą kontrolę nad równomiernością uczestnictwa uczniów, dając każdemu szansę podniesienia ręki.
  Przeciw:
  1.   1. Ograniczenie spontaniczności: Prośba o podnoszenie rąk może ograniczać spontaniczność i naturalny przepływ dyskusji, ponieważ uczniowie czekają na swoją kolej.
  2.   2. Presja i stres: Niektórzy uczniowie mogą odczuwać presję podczas podnoszenia ręki, szczególnie jeśli boją się popełnienia błędu lub nie są pewni swojej odpowiedzi.
  3.   3. Alternatywne metody komunikacji: Niektórzy uczniowie mogą preferować inne formy komunikacji, takie jak pisanie odpowiedzi na kartce lub dyskusje grupowe, które nie wymagają podnoszenia ręki.
  Ostateczna decyzja powinna zależeć od kontekstu danego środowiska edukacyjnego oraz od indywidualnych preferencji i potrzeb uczniów. Warto eksperymentować z różnymi metodami, aby znaleźć najlepsze podejście do danej grupy uczniów.
 • Pomysły na skuteczne (!) uczenie słownictwa.


  Oto cztery pomysły na skuteczne uczenie słownictwa podczas lekcji angielskiego:
  1.  
  2. 1. Gry słowne i łamigłówki na powtórkę:
   • Gry słowne: krzyżówki, łamigłówki słowne, czy gry planszowe związane z tematem lekcji – weź jedyni pod uwagę ekonomię czasu i dostosuj gre do możliwości czasowych Twojej grupy. To także dobra praca domowa.
   • Interaktywne aplikacje do nauki języka, które oferują gry słowne, aby uczniowie mogli się bawić i jednocześnie rozwijać słownictwo.
  1. 2. Historie i opowieści:
   • Wprowadzaj nowe słowa poprzez opowiadanie krótkich historii lub anegdot z ich użyciem.
   • Zaproponuj uczniom napisanie własnych krótkich opowiadań, używając nowych słów, które poznali na lekcji.
  2. 3. Prace grupowe i dyskusje:
   • Dziel uczniów na grupy i przydziel im zadanie związane z nowymi słowami. Mogą to być mini-prezentacje, debaty lub scenki teatralne.
   • Stymuluj dyskusje na tematy związane z lekcją, aby uczniowie mieli okazję używać nowego słownictwa w naturalny sposób.
  3. 4. Kartkówki i konkursy:
   • Regularnie przeprowadzaj krótkie kartkówki, aby sprawdzić znajomość słówek.
   • Organizuj konkursy słownictwa, gdzie uczniowie rywalizują w zastosowaniu nowych słów w różnych kontekstach, np. w zdaniach, wypowiedziach ustnych czy krótkich esejach.
  Pamiętaj, aby dostosować te pomysły do poziomu i zainteresowań uczniów, a także regularnie powtarzać i utrwalać nowe słownictwo, aby zapewnić trwałe zrozumienie i opanowanie materiału.
 • Ratunku! Dlaczego atmosfera w tej klasie jest delikatnie mówiąc “niespecjalna”?

  Panowanie nad dobrą atmosferą w klasie to element skutecznego nauczania. Niezależnie od wieku uczniów, z którymi pracujemy, dobrze zorganizowana i przyjazna atmosfera odgrywa ogromną rolę. Dlaczego? Istnieje bowiem silna zależność między atmosferą a dwoma hormonami, które są produkowane w naszym ciele – kortyzolem i dopaminą. Kortyzol zwany jest hormonem stresu, który blokuje procesy kognitywne i poznawcze – stąd tak ważne jest,    aby uczniowie nie byli w klasie zestresowani, aby czuli się komfortowo. Drugi hormon, dopamina, to hormon szczęścia – jej poziom podnosi się w mózgach uczniów, gdy są zadowoleni, osiągają sukcesy, są chwaleni, a atmosfera jest pozytywna i przyjazna – do tego trzeba więc dążyć, by lekcje były skuteczne: ograniczamy produkcję kortyzolu, podnosimy produkcję dopaminy. 
   
  Praktyczne rady: 
   
  1. Jasność celów: Aby stworzyć dobrą atmosferę w klasie, warto postawić na jasność celów. Uczniowie powinni mieć wyraźne wyobrażenie o celach lekcyjnych, to bowiem wpływa na ich motywację i zaangażowanie w naukę. Nauczyciel powinien również zapewnić uczniom jasne wyobrażenie o wymaganiach stawianych podczas oceniania, a także traktować ich uczciwie i sprawiedliwie.
   
  2. Traktowanie uczniów jako jednostek indywidualnych: Kolejną skuteczną techniką jest traktowanie każdego ucznia jako jednostki indywidualnej. Pochylenie się nad zainteresowaniami i umiejętnościami każdego ucznia tworzy warunki do wzajemnego poznawania się i akceptacji. Warto zapamiętywać pozytywne cechy i osiągnięcia uczniów (może gdzieś je sobie zapisywać?) oraz rozwijać empatię w grupie i klasie. To wszystko przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery.
   
  3. Unikanie sarkazmu: Unikanie sarkazmu to kolejny ważny element zachowania nauczyciela. Bądź świadomy swojego języka ciała – nauczyciele powinni zwracać uwagę na swoje gesty i mimikę, aby uniknąć przypadkowego wysłania nieodpowiedniego sygnału uczniom. Zwracaj uwagę na ton głosu: mów jasnym i spokojnym tonem. Unikaj ironii i sarkazmu, ponieważ mogą one być źle odebrane przez uczniów i dać przyzwolenie grupie na podobne zachowania – pamiętaj, że przykład idzie z góry. Bądź pozytywny. Nauczyciele powinni starać się być pozytywni i zachęcający, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo w klasie.
   
  4. Poprawne ocenianie pracy uczniów: Umiejętność poprawnego oceniania pracy uczniów jest niezwykle istotna. Korekta powinna być przeprowadzane w odpowiednim momencie i być konstruktywna oraz pomocna dla ucznia. Skup się na wskazaniu konkretnych błędów i zaproponowaniu sposobów ich poprawy. Docenianie nawet najmniejszych postępów ucznia również jest ważne, ponieważ motywuje go do dalszej pracy i rozwoju.
   
  Pracujmy nad budowaniem pozytywnej atmosfery w klasie, a zobaczymy, jak wpływa to korzystnie na proces nauczania i wyniki naszych uczniów.
   
  TEGO NIE RÓB! 
  Nie bądź sarkastyczny/a i ironiczny/a w stosunku do uczniów.  
   
  Zadanie. 
  A jaki Ty masz pomysł na dobrą atmosferę w klasie?