metodynauczania

 • Jak pracować z celami SMART na lekcji języka obcego?

  Dzisiaj napisze parę słów na temat pracy z celami SMART na kursie językowym.
   
  Cel jest jak kompas, który naprowadza nas na właściwy kurs w naszej nauce. – musi być! Wiem, że wielu nauczycieli ma z tym problem i kwestionuje zasadność wyznaczania celów – ja nie! Zdecydowanie bardzo w nie wierzę – w klasie, w życiu, w szkole, w biznesie – wszędzie.
   
  Jednakże, aby nasze cele były skuteczne i osiągalne, muszą być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone czasowo – dlatego pomyślcie o stosowaniu podejścia SMART.
   
  Jak pracować z celami SMART na lekcji?
  1. Konkretne (Specific): Wybierz konkretny obszar, który chcesz poprawić w nauce języka. Na przykład: „Chcę poprawić umiejętności (swoje / uczniów) w rozmowie o pracę (job interview) „.
  2. Mierzalne (Measurable): Określamy wspólnie sposoby, w jaki będziesz mierzyć postępy w osiągnięciu celu. Może to być np. liczba przygotowanych pytań i odpowiedzi w trakcie takiej rozmów, które opanujesz, ilość czasów, które poprawnie użyjesz w tych odpowiedziach, liczba godzin tygodniowo poświęconych na przygotowanie tych materiałów.
  3. Osiągalne (Achievable): Upewniamy się, że cel jest realistyczny i osiągalny w określonym czasie. Zadając pytanie uczniowi: „Czy masz wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby osiągnąć ten cel? Kiedy dokładnie to zrobisz? Zaplanuj teraz”.
  4. Istotne (Relevant): Sprawdź, czy cel ma sens w kontekście długoterminowych planów ucznia i potrzeb związanych z jego nauką języka. Czy poprawa umiejętności w tym konkretnym obszarze przyczyni się do osiągnięcia celów? Czy to jest ważne dla ucznia? Cel musi byc Wasz wspólny a nie tylko Twój.
  5. Określony czasowo (Time-bound): Ustal termin wykonania celu. Na przykład: „Chcę poprawić te umiejętności do końca maja”.Wtedy na ostatniej lekcji w maju weryfikujecie je robiąc na przykład symulację rozmowy.
  Kolejny przykład:
  Cel: „Chcę poprawić swoje zrozumienie i stosowanie złożonych struktur gramatycznych w języku hiszpańskim.
   
  1. Konkretne (Specific): Zidentyfikuj konkretne obszary gramatyczne, na których uczeń chce się skupić, na przykład, zdania podrzędne, konstrukcje czasowe, tryb przypuszczający, itp.
  2. Mierzalne (Measurable): Zaproponuj, że codziennie będziesz dawać mu materiał na 15 minut nauk ii praktyki złożonych struktur gramatycznych. Mierz postęp poprzez zdolność do poprawnego stosowania tych struktur w zdaniach i tekstach.
  3. Osiągalne (Achievable): Upewnij się, że wybierasz materiały do nauki, które odpowiadają obecnemu poziomowi językowemu ucznia.
  4. Istotne (Relevant): Upewnij się, że ten cel jest celem zarówno Twoim jak i ważnym dla ucznia. To musi być przede wszystkim jego / jej cel – związane z Twoimi celami zawodowymi, podróżniczymi, czy może osobistymi ambicjami.
  5. Określony czasowo (Time-bound): Ustal, że osiągniecie ten cel w ciągu dwóch miesięcy. Na przykład: „Chcę poprawić swoje zrozumienie i stosowanie złożonych struktur gramatycznych w języku hiszpańskim do końca maja.”. Już wiesz, kiedy zweryfikujesz, czy cel został osiągnięty.
  Praca z celami SMART może naprawdę pomóc Wam w efektywnym planowaniu i osiąganiu sukcesów w nauce języka uczniów. Definiujcie cele, działajcie konsekwentnie i świętujcie każdy krok w kierunku ich osiągnięcia!
   
  A jeżeli podobają Ci się takie rady, zapoznaj się z moim e-poradnikiem „Metodyczne SOS Luizy”.
 • Ankiety satysfakcji uczniów: czego nie robić

  Badanie satysfakcji uczniów to kluczowy element w doskonaleniu swojej działalności edukacyjnej. Jednakże, jak pokazuje praktyka, istnieją pewne pułapki, których należy unikać, aby ankietowanie było skuteczne i przynosiło wartość. Oto kilka rzeczy, których nie powinno się robić:

  1. Nie wyciągaj średniej z małej próby statystycznej
  : Podstawą skutecznego badania jest odpowiednia reprezentatywność próby. Wyciąganie średniej z bardzo małej grupy, na przykład czterech osób, może prowadzić do błędnych wniosków. Pamiętaj, aby zapewnić odpowiednią liczbę uczestników, aby wyniki były wiarygodne.
  1. 2. Nie przeprowadzaj ankiet na koniec semestru: Czas jest kluczowym czynnikiem. Pytanie klientów o opinię na temat usług po ich zakończeniu może okazać się nieskuteczne, ponieważ nie daje możliwości na bieżącą poprawę. Zamiast tego, przeprowadź ankietę wcześniej, na przykład w pierwszym lub drugim miesiącu działalności, abyś miał czas na wprowadzenie ewentualnych zmian i dostosowanie się do potrzeb klientów.
  2. 3. Nie ograniczaj się tylko do jednego badania: Satysfakcja klientów to proces dynamiczny. Zamiast polegać tylko na jednym badaniu, przeprowadź je regularnie, aby monitorować zmiany i ewentualnie reagować na potrzeby klientów. Powtarzające się badania pozwolą ci lepiej zrozumieć oczekiwania i preferencje klientów oraz skuteczniej dostosować swoje działania.
  Podsumowując, aby uzyskać rzetelne i wartościowe wyniki z ankiet satysfakcji klientów, unikaj wymienionych błędów i daj sobie szansę na ciągłą poprawę. Pamiętaj, że badanie opinii klientów to nie tylko narzędzie do oceny, ale przede wszystkim do działania i doskonalenia swojej działalności.
 • Edukuj rodzica

  Rodzic to nie metodyk – ważny temat dotyczący naszej pracy z rodzicami naszych uczniów. Wiemy, że rodzice mają swoje własne przekonania i doświadczenia, ale często nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie metodyki nauczania języków obcych. To my, jako wykwalifikowani nauczyciele, mamy obowiązek edukować rodziców i informować ich o tym, dlaczego stosujemy określone metody nauki.
   
  Dlaczego więc warto zatrzymać się na chwilę w korytarzu i wyjaśnić rodzicom, co działo się dzisiaj na lekcji? Ponieważ otwarta komunikacja z rodzicami jest kluczowa dla budowania zaufania i zrozumienia. Wyjaśnienie, dlaczego uczyliśmy w określony sposób, pomaga rodzicom lepiej zrozumieć naszą pracę i zaangażować się w edukację swoich dzieci.
   
  Jednym ze sposobów na budowanie tej komunikacji i zaufania jest zaproszenie rodziców na lekcję pokazową. Otwierając drzwi naszych klas, dajemy rodzicom możliwość zobaczenia, jak pracujemy i dlaczego stosujemy określone metody. To świetna okazja, aby pokazać naszą zaangażowaną pracę i odpowiedzieć na ewentualne pytania czy wątpliwości.
   
  Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jako nauczycieli jest nie tylko uczyć, ale także edukować rodziców. Mogą oni mieć pretensje czy pytania dotyczące naszej pracy, ale naszym zadaniem jest wyjaśnienie, dlaczego pracujemy tak, a nie inaczej. Otwarta komunikacja i współpraca z rodzicami są kluczowe dla sukcesu naszych uczniów.
   
  Dlatego zachęcamy Was wszystkich do aktywnego angażowania się w edukację rodziców naszych uczniów. Wspólnie możemy stworzyć jeszcze lepsze warunki do nauki języków obcych i wspierać rozwój naszych podopiecznych.

  Więcej takich porad znajdziesz tutaj:

 • Czytanie i słuchanie – a gdyby tak trochę inaczej?

  Oglądając lekcje nauczycieli często mam wrażenie, że dla dobra uczniów, potrzeba trochę różnicować sposoby na zadania po czytaniu i słuchaniu.
   
  Skupmy się na różnicowaniu zadań po czytaniu i słuchaniu, aby wzbogacić  proces sprawdzania zrozumienia materiału przez uczniów. Często standardowe metody oceniania mogą być monotonne, to może też wpływać na brak motywacji uczniów. Oto kilka alternatywnych sposobów, które nie tylko sprawdzą zrozumienie, ale także rozwiną  umiejętności językowe Twoich uczniów.
   
  1. 1. Podsumowanie tekstu: Poproś uczniów o stworzenie krótkiego podsumowania tekstu w formie trzech, pięciu lub siedmiu zdań. To ćwiczenie angażuje myślenie wyższe i sprzyja głębszemu przyswajaniu informacji z tekstu.
  2. 2. Alternatywny tytuł: Zwróć uwagę na proces syntezy w myśleniu Twoich uczniów, kiedy prosisz ich o nadanie alternatywnego tytułu tekstu. To zadanie wymaga głębszego zrozumienia treści i rozwija kreatywne myślenie.
  3. 3. Zadania w parach: Najpierw poproś uczniów o samodzielne stworzenie pytań sprawdzających zrozumienie tekstu a następnie o wymianę stworzonych pytań z inną parą – i odpowiedzenie na nie. To nie tylko sprawdza zrozumienie, ale również rozwija umiejętność formułowania logicznych pytań.
  4. 4. Wybór najważniejszych elementów: Zadaj uczniom zadanie polegające na wyborze  najważniejszego zdania w tekście. To ćwiczenie rozwija umiejętność analizy i uzasadniania decyzji.
  5. 5. Przepisanie tekstu: Poproś uczniów o przepisanie fragmentu tekstu na poziomie podstawowym lub przekształcenie go w inny rodzaj wypowiedzi, na przykład  list formalny czy e-mail. To zadanie rozwija umiejętności przetwarzania informacji i wykorzystania języka w sposób kreatywny.
   
  Moje rady:
   
  1. Różne metody: Eksperymentuj z różnymi metodami, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do Twoich uczniów.
  2. Dostosowanie: Dostosuj zadania do poziomu zrozumienia i umiejętności językowych swojej klasy.
  3. Autorskie podejście: Zachęcaj do szukania indywidualnego podejścia do zadań i autorskich, oryginalnych odpowiedzi –  to może zwiększyć ich zaangażowanie.
   
  A jeżeli takie rady Ci się podobają znajdziesz ich setki w mojej książce Metodyczne SOS.
 • Doceniaj to co dobre, nie patrz tylko na to co złe.

  Nie umiesz zwracać uwagi na to, co uczniowie robią dobrze, widzisz tylko to, co robią źle?
   
  Ten temat jest często pomijany podczas szkoleń  dla nauczycieli a mianowicie: zwracanie uwagi na pozytywne strony osiągnięć uczniów. Skupiamy się na poprawianiu błędów i wskazywaniu luk kompetencyjnych, zapominając o docenianiu postępów naszych uczniów 
  i motywowaniu ich do dalszego rozwoju.
   
  Praktyczne rady: 
   
  1. Wartość doceniania: W trakcie nauczania języka obcego często koncentrujemy się na poprawianiu błędów i wskazywaniu na słabe strony uczniów. Jednak równie ważne jest zauważanie i docenianie tego, co uczniowie robią dobrze. Docenienie osiągnięć daje im motywację i zachętę do dalszej pracy. Niekiedy uczniowie sami nie zdają sobie sprawy z tego, że coś zrobili dobrze, dlatego ważne jest, aby nauczyciele zwracali na to uwagę i podkreślali ich osiągnięcia.
   
  2. Publiczne docenianie: Nie wystarczy tylko zauważyć, co uczniowie robią dobrze, warto także docenić to publicznie. Podczas zajęć warto zwracać uwagę na konkretne osiągnięcia uczniów i pochwalić ich za użyte wyszukane słowo, interesujące wyrażenie czy poprawnie zastosowaną gramatykę. Dzięki temu inni uczniowie mają szansę na nauczenie się czegoś nowego, a uczniowie czują się docenieni i zmotywowani do dalszych starań.
   
  3. Korzyści z doceniania: Docenianie osiągnięć uczniów ma nie tylko znaczenie motywacyjne, ale także pozytywny wpływ na sam proces nauki. Uczniowie, którzy otrzymują informację zwrotną na temat swoich sukcesów, są bardziej zaangażowani w naukę, czują większą pewność siebie i są bardziej otwarci na eksperymentowanie z językiem. Docenienie ucznia za dobre rzeczy, które zrobił, to rodzaj „poprawienia błędu bez błędu”, o którym pisze znana Wam z pewnością Penny Ur. Warto zatem stosować ten sposób nauczania, aby uczniowie czuli się docenieni i rozwijali swoje umiejętności językowe.
   
  4. Wyzwania dla nauczycieli: Zwracanie uwagi na pozytywne aspekty w nauce języka obcego może być wyzwaniem dla nauczycieli. Często jesteśmy skoncentrowani na poprawianiu błędów i wskazywaniu na luki kompetencyjne. Jednak warto pamiętać, że chwalenie uczniów za ich osiągnięcia i wysiłek jest niezmiernie ważne w procesie nauczania. Wpływa to  pozytywnie na motywację i zaangażowanie naszych  uczniów, co przekłada się na ich lepsze wyniki i większą chęć do nauki. Warto zatem zadbać o to, aby uczniowie czuli się docenieni i zachęceni do dalszego rozwoju.
   
  W nadchodzącym tygodniu podejmij decyzję, że będziesz ignorować błędy i zwrócisz uwagę tylko na to, co dobre. Opisz reakcję uczniów. 
   
  A jeśli podobają Ci się takie rady, zobacz moją najnowszą książę „Metodyczne SOS”. Jest w niej 100 rozdziałów z dziesiątkami praktycznych porad.
 • Nauczyciel czy uczeń – kto tu jest ważniejszy?

  W tym wpisie pokażę Ci dwa główne podejścia do prowadzenia zajęć: 

  1. klasa z uczniem w centrum; 
  2. klasa z nauczycielem w centrum. 
   
  Obie strategie mają istotny wpływ na dynamikę klasy oraz nauczanie języka obcego. Jest to temat wart uwagi, zwłaszcza dla nauczycieli, którzy pragną doskonalić swoje metody nauczania i poszerzyć horyzonty własnej  praktyki edukacyjnej.
   
  Klasa z nauczycielem w centrum to dość tradycyjny model nauczania, w którym nauczyciel jest centralną postacią w klasie. To on  decyduje o treści lekcji, prowadzi dyskusję, tłumaczy oraz podejmuje większość decyzji dotyczących zajęć. W trakcie ich trwania pełni kluczową rolę, kontrolując przebieg lekcji i aktywność uczniów. 
   
  Klasa z uczniem w centrum to bardziej nowoczesny model nauczania, w którym uczeń jest w centrum uwagi. Ta metoda zakłada, że uczniowie biorą aktywny udział w procesie nauczania, podejmują decyzje i angażują się w samodzielną pracę. Nauczyciel staje się bardziej menedżerem, wspierającym uczniów w ich własnym procesie uczenia się. Ta strategia kładzie nacisk na rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania uczniów.
   
  Jeżeli takie tematy są Ci bliskie i chcesz dostać jeszcze 99 innych porad na temat nauczania, zainteresuj się moja kurso-książką „Metodyczne SOS”.
 • Test jednokrotnego wyboru? No nie wiem…

  Testy jednokrotnego wyboru są popularnym narzędziem w ocenianiu i diagnostyce, ale w nauce języków obcych mają swoje ograniczenia. Oto kilka powodów, dlaczego nie zawsze są najlepszym wyborem:
  1.  
  2. 1. Płytkie zrozumienie: Testy jednokrotnego wyboru często mierzą jedynie powierzchniowe zrozumienie materiału. Odpowiedzi są ograniczone do wyboru spośród dostępnych opcji, co nie pozwala na pełne wyrażenie wiedzy.
   2. Brak kontekstu: W nauce języków obcych ważne jest zrozumienie kontekstu. Testy jednokrotnego wyboru nie pozwalają na analizę kontekstu zdania czy sytuacji, co jest istotne w komunikacji.
  3. 3. Brak umiejętności produkcyjnych: Testy jednokrotnego wyboru nie sprawdzają umiejętności produkcyjnych, takich jak pisanie czy mówienie. Nauka języka wymaga nie tylko rozumienia, ale także aktywnego wykorzystywania go.
  4. 4. Ograniczone zastosowanie: Testy jednokrotnego wyboru nie są odpowiednie do oceny kreatywności, spontaniczności czy zdolności do improwizacji w języku obcym.
  5. 5. Błędy wynikające z przypadku: Czasem uczestnik może wybrać poprawną odpowiedź przypadkowo lub na podstawie intuicji, co może wpłynąć na wynik.
  Warto stosować różnorodne metody oceny, takie jak testy pisemne, ustne, projekty czy zadania praktyczne, aby uzyskać pełniejszy obraz umiejętności językowych ucznia.
   
  Jeśli potrzebujesz więcej takich rad, zerknij do mojej książki Metodyczne SOS. Znajdziesz tam aż 100 rozdziałów na temat nauczania i testowania.
 • Boisz się ciszy na lekcji?

  Strach nauczyciela przed ciszą na lekcji może wynikać z obawy, że brak aktywności uczniów oznacza brak zainteresowania lub niewłaściwe prowadzenie lekcji. Jednak cisza może być również ważnym elementem procesu uczenia się. Oto kilka sugestii, jak nauczyciel może zarządzać ciszą na lekcji:
  1.   1. Zrozumienie celu ciszy: Cisza może być momentem refleksji, przemyśleń lub rozwiązania problemów. Nauczyciel może podkreślić, że czasami cisza jest potrzebna do przetwarzania informacji, zrozumienia zagadnienia lub skoncentrowania się na zadaniu.
  2.   2. Planowanie przerw do myślenia: Włącz planowane przerwy do myślenia w trakcie lekcji. To okazja dla uczniów do zastanowienia się nad omawianym materiałem, zadawania pytań lub formułowania wniosków.
  3.   3. Zastosowanie pytań otwartych: Zadawanie pytań, które wymagają głębszych odpowiedzi, może skłonić uczniów do zastanowienia się i zastosowania własnych myśli. Pytania otwarte mogą również zachęcać do dyskusji, nawet jeśli wymagają chwili ciszy przed odpowiedzią.
  4.   4. Zastosowanie różnorodnych metod nauczania: Zróżnicowane metody nauczania, takie jak dyskusje, projekty, prezentacje, a także czas na indywidualną pracę, mogą pomóc w utrzymaniu zainteresowania uczniów bez konieczności ciągłego mówienia nauczyciela.
  5.   5. Różne style uczenia się: Akceptuj różnice w tempie uczenia się uczniów. Niektórzy uczniowie potrzebują więcej czasu, aby przetworzyć informacje, a cisza może być dla nich ważna.
  6.   6. Stworzenie bezpiecznej atmosfery: Utwórz atmosferę, w której uczniowie czują się swobodnie dzielić swoje myśli. Bezpieczne otoczenie zachęca uczniów do wyrażania swoich opinii nawet w ciszy.
  7.   7. Zbieranie opinii: Zapytaj uczniów o ich opinie na temat lekcji i korzystaj z ich opinii do dostosowywania metod nauczania. To może zwiększyć ich poczucie zaangażowania i aktywności na lekcji. Zapytaj ich także o ciszę!
  8.   8. Dopasowanie oczekiwań: Jasno komunikuj oczekiwania dotyczące udziału w lekcji, jednocześnie dając uczniom czas i przestrzeń do przemyśleń.
  Wprowadzenie tych strategii może pomóc nauczycielowi w zarządzaniu ciszą na lekcji, a jednocześnie zachęcić uczniów do bardziej aktywnego uczestnictwa.
 • Pomysły na skuteczne (!) uczenie słownictwa.


  Oto cztery pomysły na skuteczne uczenie słownictwa podczas lekcji angielskiego:
  1.  
  2. 1. Gry słowne i łamigłówki na powtórkę:
   • Gry słowne: krzyżówki, łamigłówki słowne, czy gry planszowe związane z tematem lekcji – weź jedyni pod uwagę ekonomię czasu i dostosuj gre do możliwości czasowych Twojej grupy. To także dobra praca domowa.
   • Interaktywne aplikacje do nauki języka, które oferują gry słowne, aby uczniowie mogli się bawić i jednocześnie rozwijać słownictwo.
  1. 2. Historie i opowieści:
   • Wprowadzaj nowe słowa poprzez opowiadanie krótkich historii lub anegdot z ich użyciem.
   • Zaproponuj uczniom napisanie własnych krótkich opowiadań, używając nowych słów, które poznali na lekcji.
  2. 3. Prace grupowe i dyskusje:
   • Dziel uczniów na grupy i przydziel im zadanie związane z nowymi słowami. Mogą to być mini-prezentacje, debaty lub scenki teatralne.
   • Stymuluj dyskusje na tematy związane z lekcją, aby uczniowie mieli okazję używać nowego słownictwa w naturalny sposób.
  3. 4. Kartkówki i konkursy:
   • Regularnie przeprowadzaj krótkie kartkówki, aby sprawdzić znajomość słówek.
   • Organizuj konkursy słownictwa, gdzie uczniowie rywalizują w zastosowaniu nowych słów w różnych kontekstach, np. w zdaniach, wypowiedziach ustnych czy krótkich esejach.
  Pamiętaj, aby dostosować te pomysły do poziomu i zainteresowań uczniów, a także regularnie powtarzać i utrwalać nowe słownictwo, aby zapewnić trwałe zrozumienie i opanowanie materiału.
 • Ratunku! Dlaczego atmosfera w tej klasie jest delikatnie mówiąc “niespecjalna”?

  Panowanie nad dobrą atmosferą w klasie to element skutecznego nauczania. Niezależnie od wieku uczniów, z którymi pracujemy, dobrze zorganizowana i przyjazna atmosfera odgrywa ogromną rolę. Dlaczego? Istnieje bowiem silna zależność między atmosferą a dwoma hormonami, które są produkowane w naszym ciele – kortyzolem i dopaminą. Kortyzol zwany jest hormonem stresu, który blokuje procesy kognitywne i poznawcze – stąd tak ważne jest,    aby uczniowie nie byli w klasie zestresowani, aby czuli się komfortowo. Drugi hormon, dopamina, to hormon szczęścia – jej poziom podnosi się w mózgach uczniów, gdy są zadowoleni, osiągają sukcesy, są chwaleni, a atmosfera jest pozytywna i przyjazna – do tego trzeba więc dążyć, by lekcje były skuteczne: ograniczamy produkcję kortyzolu, podnosimy produkcję dopaminy. 
   
  Praktyczne rady: 
   
  1. Jasność celów: Aby stworzyć dobrą atmosferę w klasie, warto postawić na jasność celów. Uczniowie powinni mieć wyraźne wyobrażenie o celach lekcyjnych, to bowiem wpływa na ich motywację i zaangażowanie w naukę. Nauczyciel powinien również zapewnić uczniom jasne wyobrażenie o wymaganiach stawianych podczas oceniania, a także traktować ich uczciwie i sprawiedliwie.
   
  2. Traktowanie uczniów jako jednostek indywidualnych: Kolejną skuteczną techniką jest traktowanie każdego ucznia jako jednostki indywidualnej. Pochylenie się nad zainteresowaniami i umiejętnościami każdego ucznia tworzy warunki do wzajemnego poznawania się i akceptacji. Warto zapamiętywać pozytywne cechy i osiągnięcia uczniów (może gdzieś je sobie zapisywać?) oraz rozwijać empatię w grupie i klasie. To wszystko przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery.
   
  3. Unikanie sarkazmu: Unikanie sarkazmu to kolejny ważny element zachowania nauczyciela. Bądź świadomy swojego języka ciała – nauczyciele powinni zwracać uwagę na swoje gesty i mimikę, aby uniknąć przypadkowego wysłania nieodpowiedniego sygnału uczniom. Zwracaj uwagę na ton głosu: mów jasnym i spokojnym tonem. Unikaj ironii i sarkazmu, ponieważ mogą one być źle odebrane przez uczniów i dać przyzwolenie grupie na podobne zachowania – pamiętaj, że przykład idzie z góry. Bądź pozytywny. Nauczyciele powinni starać się być pozytywni i zachęcający, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo w klasie.
   
  4. Poprawne ocenianie pracy uczniów: Umiejętność poprawnego oceniania pracy uczniów jest niezwykle istotna. Korekta powinna być przeprowadzane w odpowiednim momencie i być konstruktywna oraz pomocna dla ucznia. Skup się na wskazaniu konkretnych błędów i zaproponowaniu sposobów ich poprawy. Docenianie nawet najmniejszych postępów ucznia również jest ważne, ponieważ motywuje go do dalszej pracy i rozwoju.
   
  Pracujmy nad budowaniem pozytywnej atmosfery w klasie, a zobaczymy, jak wpływa to korzystnie na proces nauczania i wyniki naszych uczniów.
   
  TEGO NIE RÓB! 
  Nie bądź sarkastyczny/a i ironiczny/a w stosunku do uczniów.  
   
  Zadanie. 
  A jaki Ty masz pomysł na dobrą atmosferę w klasie?