Dla kogo?

WITAJ NA POKŁADZIE MOJEJ PIERWSZEJ "KURSO-KSIĄŻKI"!

E-książka dostępna
od 01.03.2024

Co to za e-book?

"Metodyczne SOS Luizy" to nie tylko zbiór porad. To podróż przez 100 rozdziałów, w których odpowiadam na pytania, z jakimi nauczyciele często się borykają. Każdy rozdział to nie tylko odpowiedź, ale także praktyczne wskazówki i zadanie do wykonania.

Cześć, jestem Luiza,
a to nie jest zwykła książka…

To przewodnik metodyczny stworzony z myślą
o nauczycielach języków obcych, którzy chcą uczynić swoje lekcje bardziej skutecznymi i inspirującymi.

Cel e-booka:

Moim celem jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami, aby każdy nauczyciel mógł poczuć pewność i satysfakcję z własnej pracy. To moja pierwsza "kurso-książka", a więc niech stanie się dla Ciebie inspiracją i wsparciem na każdym etapie nauczycielskiej podróży.

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla nauczycieli języków obcych, którzy pragną podnosić swoje umiejętności metodyczne
i radzić sobie z różnymi wyzwaniami nauczycielskimi.

UNIKALNA WARTOŚĆ:

Zasób 9koło z okładki czerw

100 Rodziałów:

Od gier po zarządzanie grupą - cała metodyka w jednym miejscu!

Zasób 9koło z okładki czerw

Cała metodyka:

Pełen zakres tematyczny dla skutecznego nauczania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Zadania praktyczne:

Natychmiastowe zastosowanie
w Twojej pracy!

GŁÓWNE TEMATY:

Zasób 7koło z okładki

1. Gry na lekcji:

Kiedy są stratą czasu,
a kiedy warto zaryzykować?

Zasób 7koło z okładki

2. Gry jako narzędzie edukacyjne:

Jak sprawdzić, czy wybrane gry przynoszą efekty?

Zasób 7koło z okładki

3. Uczyć, udając:

Jak włączyć odrobinę teatralności do lekcji?

Zasób 7koło z okładki

4. Zabawy i ćwiczenia:

Jak rozwijać język obcy
w sposób kreatywny?

Zasób 7koło z okładki

5. Zadania otwarte:

Jak skutecznie korzystać
z zadań otwartych?

Zasób 7koło z okładki

6. Angażowanie wszystkich uczniów:

Jak zainteresować każdego
na lekcji?

Zasób 7koło z okładki

7. Wykorzystanie narzędzi internetowych:

Kreatywne podejście
do edukacji online.

Zasób 7koło z okładki

8. Aktywne słuchanie:

Jak stworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia?

Zasób 7koło z okładki

9. Dynamiczna atmosfera w klasie:

Tworzenie pozytywnego środowiska.

Zasób 7koło z okładki

10. Personalizacja zadań

Dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów.

...i tak aż do rozdziału 100!

Czekam na Ciebie w świecie „Metodycznego SOS Luizy”.
Kup go teraz, a razem stworzymy inspirujące i efektywne lekcje!

WITAJ NA POKŁADZIE
MOJEJ PIERWSZEJ
"KURSO-KSIĄŻKI"!

Czuj się jak w rozmowie z przyjacielem,
bo edukacja może być zarówno skuteczna,
jak i przyjemna!

SPIS ROZDZIAŁÓW:

Zasób 9koło z okładki czerw

Rodział 1.

... w którym sprawdzamy, kiedy gry są stratą czasu.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 2.

... w którym sprawdzamy, czy wybrane przez nas gry coś w ogóle dają.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 3.

... w którym trochę poudajemy.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 4.

... w którym dowiemy się, jak rozwijać język obcy przez zabawy i ćwiczenia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 5.

... w którym przyglądamy się zadaniom otwartym.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 6.

... w którym próbujemy zaangażować wszystkich uczniów na lekcji.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 7.

... w którym twórczo wykorzystamy narzędzia internetowe.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 8.

... w którym słuchamy aktywnie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 9.

... w którym tworzymy dynamiczną atmosferę w klasie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 10.

... w którym personalizujemy zadania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 11.

... w którym sprawdzamy, kiedy gry są stratą czasu.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 12.

... w którym poznajemy uczniowskie DIY.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 13.

... w którym uczeń kwestionuje moje pomysły.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 14.

... w którym poznajemy różnicę między pracą na zasobie a pracą na deficycie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 15.

... w którym rozwijamy kreatywność uczniów.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 16.

… w którym uczeń ma problem z samodzielnością.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 17.

... w którym rozprawiamy się z niskim poczuciem własnej wartości u ucznia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 18.

... w którym pozwalamy uczniom nabyć umiejętność adekwatnej oceny samych siebie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 19.

... w którym efektywnie nauczamy słownictwa.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 20.

... w którym dowiadujemy się, czym jest dedukcja i indukcja w nauczaniu słownictwa i gramatyki.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 21.

... w którym odnajdujemy odpowiedź na pytanie, czy uczyć się na pamięć.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 22.

... w którym poznajemy zasady skutecznej nauki gramatyki.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 23.

... w którym poznajemy skuteczne strategie poprawa błędów w naukach języków obcych.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 24.

... w którym włączamy ucznia w proces poprawy błędów.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 25.

... w którym zauważamy to, co dobre, a nie tylko to co złe.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 26.

... w którym tworzymy bezpieczną przestrzeń na popełnianie błędów.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 27.

... w którym uczeń nie wykonuje pracy domowej.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 28.

... w którym decydujemy, czy karać ucznia za brak pracy domowej.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 29.

... w którym uatrakcyjniamy pracę domową.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 30.

... w którym zastanawiamy się, czy praca domowa jest naprawdę potrzebna.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 31.

... w którym dostosowujemy lekcję do ucznia, który nie chce korzystać z podręcznika.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 32.

... w którym zastanawiamy się, dlaczego podręcznik jest ważny w nauce języka obcego.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 33.

... w którym wybieramy odpowiedni podręcznik.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 34.

... w którym dowiadujemy się, jak radzić sobie z uczniami nadużywającymi języka ojczystego.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 35.

... w którym zastanawiamy się, jak pozytywnie wykorzystać język ojczysty w nauczaniu języków obcych

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 36.

…w którym zastanawiamy się, ile powtórek powinno być na każdej lekcji

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 37.

w którym poznajemy ideę recyklingu jako skuteczną technikę dla lepszego zapamiętywania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 38.

… w którym kontynuujemy rozmowę o przetwarzaniu tego, co już było.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 39.

…w którym poznajemy Krzywą Ebbinghausa.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 40.

… w którym pokazujemy,
że powtórka uczy a nie tylko wzmacnia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 41.

... w którym zachęcamy uczniów do komunikacji w języku obcym.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 42.

... w którym walczymy z blokada językową.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 43.

... w którym sprawdzamy, ile czasu mówi na lekcji Twój uczeń.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 44.

... w którym zastanawiamy się, jak stworzyć odpowiednie warunki do mówienia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 45.

... w którym dyskutujemy, czy warto pracować nad wymową na zajęciach językowych.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 46.

... w którym wyjaśniamy, czym płynność różni się od poprawności.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 47.

... w którym zachowujemy równowagę między mówieniem a innymi umiejętnościami językowymi.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 48.

... w którym dowiadujemy się, jak uczyć pisania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 49.

... w którym pracujemy nad umiejętnościami receptywnymi: czytaniem i słuchaniem.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 50.

... w którym rozwijamy umiejętności słuchania przy pomocy materiałów audio i audiovideo.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 51.

... w którym metodycznie pracujemy z długimi tekstami.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 52.

... w którym decydujemy, czy robić dyktanda na lekcji języka obcego.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 53.

... w którym zastanawiamy się, czy czytać na głos.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 54.

... w którym skutecznie uczymy pisania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 55.

... w którym nowoczesne technologie służą nauce pisania.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 56.

... w którym równoważymy umiejętności.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 57.

… w którym motywujemy do pisania od pierwszych chwil.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 58.

... w którym rozwijamy umiejętność wyboru interesujących materiałów na lekcje.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 59.

... w którym odczarowujemy problem nauczania osób znacznie starszych od siebie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 60.

... w którym rozwijamy umiejętność zarządzania kwestiami finansowymi.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 61.

... w którym zastanawiamy się, jak wrócić do poziomu zaawansowanego w języku obcym, gdy ciągle pracuje się z najmłodszymi uczniami?

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 62.

... w którym rozmawiamy o tym, jak rozwijać się nauczycielsko poza salą szkoleniową.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 63.

... w którym poznajesz, jaki masz styl.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 64.

... w którym bez paniki przyjmujemy zastępstwo na ostatnią chwilę.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 65.

... w którym zastanawiamy się, co zrobić, kiedy nauczyciel popełni błąd.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 66.

... w którym dopada Cię wypalenie zawodowe.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 67.

... w którym ułatwiamy sobie życie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 68.

... w którym pomagamy uczniom pokonywać trudności w trakcie pracy.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 69.

... w którym zarządzamy sobą w czasie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 70.

... w którym mierzymy własną skuteczność.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 71.

... w którym współpracujemy z rodzicami.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 72.

...w którym odpowiadamy na pytanie, czym tak naprawdę powinien być test?

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 73.

... w którym wprowadzamy skuteczne metody sprawdzania zrozumienia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 74.

... w którym najpierw sprawdzamy, co uczniowie już wiedzą.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 75.

... w którym decydujemy: testować czy nie testować.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 76.

... w którym włączamy adekwatną samoocenę w system mierzenia postępów.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 77.

... w którym niesztampowo rozpoczynamy zajęcia.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 78.

...w którym mądrze rozpoczynamy lekcje języka obcego.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 79.

... w którym dowiadujemy się, jak kreatywnie kończyć lekcje.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 80.

... w którym dowiadujemy się, jak wyznaczać cele na lekcji.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 81.

... w którym weryfikujemy cele wyznaczone na lekcji.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 82.

... w którym włączamy kamerki na lekcji online.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 83.

... w którym kontraktujemy się z klasą.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 84.

... w którym panujemy nad dobrą atmosferą w klasie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 85.

... w którym radzimy sobie z "Mighty Marią", czyli uczniem, który zawsze jest pierwszy i robi wszystko za innych.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 86.

...w którym łączymy w pary uczniów o różnej szybkości pracy.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 87.

... w którym zarządzamy wcześniej kończącymi uczniami.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 88.

... w którym pracujemy z bardzo energicznymi uczniami.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 89.

... w którym przekształcamy trudne zachowania na zachowania pożądane.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 90.

... w którym pracujemy w parach i grupach.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 91.

... w którym maksymalizujemy efektywność pracy w grupach.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 92.

... w którym zarządzamy czasem wykonania zadania, tak by nikt się nie nudził i nie stresował.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 93.

... w którym stawiamy czoła grupie na zróżnicowanym poziomie.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 94.

... w którym omawiamy kluczowe zasady zarządzania klasą.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 95.

... w którym zarządzamy bardzo dużą grupą.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 96.

... w którym efektywnie pracujemy w trójkach.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 97.

... w którym budujemy pozytywne relacji z uczniami.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 98.

... w którym nie nazywamy dziecka niegrzecznym.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 99.

...w którym neutralizujemy gadułę na lekcji.

Zasób 9koło z okładki czerw

Rozdział 100.

Rozdział końcowy,
w którym zastanawiamy się, co jeszcze poza uczeniem może zrobić nauczyciel, bez rezygnowania
z pracy, którą kocha.

Kup już teraz „Metodyczne S.O.S. Luizy”!
Razem stworzymy inspirujące i efektywne lekcje!

159 PLN

*Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni wyniosła 129pln